Zapraszamy wszystkich wodniaków do najbliższego kursu na sternika motorowodnego, który odbędzie się w weekend 6-8 czerwca 2014 r.

Patent Sternik Motorowodny

Wymagania

Ukończony 14 rok życia
Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Szczegółowe informacje na stronie Polskiego Związku Motorowodnego -
http://www.pzmwinw.pl/patenty/patenty.html
Termin: 6-8 czerwca 2014 r.

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
        a) budowa silników,
        b) obsługa i konserwacja silników,
        c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
        d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności;
        a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
        b) mapy i przewodniki,
        c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
        a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
        b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
        c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
        d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
        e) udzielanie pierwszej pomocy,
        f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
        a) skala prędkości wiatru,
        b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
        c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Zajęcia praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
	a)prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
	b)wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża,
	 pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
	c)kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3) praca w charakterze członka załogi;
4) podstawowe prace bosmańskie.
Kurs realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013 r.
 w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego
jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
	1)Po wodach śródlądowych;
	2)O długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych
	 wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach
motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Cele:

Kurs obejmuje praktyczne podstawy obsługi małych łodzi motorowych oraz zagadnienia teoretyczne wymagane na stopień sternika motorowodnego (przepisy, locja śródlądowa, nawigacja, teoria manewrowania, ratownictwo).

Egzamin / zaliczenie:

Kurs zakończony jest egzaminem na stopień sternika motorowodnego. Dodatkowy koszt – opłata za egzamin i patent wynosi 300 zł (dla uczniów i studentów do 26 lat – 150 zł).

ilość godzin:

23 godz. (15 godz. zajęć teoretycznych + 8 h godz. zajęć praktycznych na ślizgowej łodzi motorowej),

Koszt:

- 570 zł + koszt – opłata za egzamin i patent wynosi 300 zł (dla uczniów i studentów do 26 lat – 150 zł).

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania uprawnień do holowania narciarza i wiele innych

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt oraz dokonanie opłaty za kursy (570 zł) w Centrum Nurkowym Neptun najpóźniej do wtorku 3.06.2014 r.

Pozdrawiamy